Останні новини

Новина

Криптосистеми та їх потенціал у приватному та державному секторах

В даний час вже існує досить поширене усвідомлення існування криптосистем або криптовалют та їх застосування у фінансовому секторі. Сьогодні найвідомішою криптосистемою, тобто криптовалютою, є біткойн. Однак не багато людей визнають революційний потенціал, який криптосистеми тягнуть за собою - зміна парадигми у багатьох соціальних явищах, не тільки фінансових.

 

В даний час суспільству доводиться вирішувати багато проблем, особливо в державному секторі. Ось лише декілька: фінансова прозорість, прозорість у прийнятті рішень, складний адміністративний тягар громадян та підприємців, відносно повільна та неефективна комунікація державного сектору з громадянами. Існує також багато питань, що стосуються інтероперабельності ІТ-систем у державному секторі, використання державних ресурсів для адміністрування та фактичної реалізації публічної політики, недостатньої прозорості у державних закупівлях, а також загальної практики змінення правил. І останнє, але не менш важливе - питання прямості будь-якої форми соціальної допомоги з боку держави (субсидії на транспорт, добробут, освіту, культуру тощо).


Мережа біткойн вирішує проблему з довіреною третьою стороною в операціях між двома суб'єктами, замінюючи її на криптографічну. Для опису загальноприйнятого математичного рахунку з транзакціями термін «криптовалюта» є досить простим і здійснюється як звичайна банківська операція з невеликими різницями. Кожен учасник транзакції володіє відкритим ключем - адресою, схожою на банківський рахунок - та приватним ключем, аналогічним паролю чи PIN-коду, що дає право власнику на розпорядження біткойнами в особистому кабінеті. Різниця між банком і біткойн полягає в тому, що, хоча ваш банківський рахунок і пароль призначаються банком, у світі біткойн ця пара взаємопов'язаних ключів (приватних і загальнодоступних) породжується програмним забезпеченням, завантаженим з Інтернету на ПК або мобільний телефон. 


Весь процес здійснюється у вигляді сукупності кінцевих транзакцій, зібраних у блок. Цей блок відповідає спеціальному цифровому відбитку пальця. Він підтверджує обгрунтованість поточних операцій та їх сталість. Таким чином, кожен новий блок містить відбиток пальців попереднього блоку та список інших нових транзакцій. Це означає, що блоки утворюють взаємозалежний ланцюжок блоків. Кожен, хто встановлює програмне забезпечення, може стати учасником мережі біткойн. Система дозволяє учаснику створювати транзакції, генеруючи адреси з пов'язаними приватними ключами для передачі запиту транзакції шахтарям у мережі для підтвердження транзакції.


Технологія, що тягне за собою криптовалюти, дозволяє перенести ці рішення на цілком новий рівень роботи. Криптосистеми дозволяють суспільству довіряти автоматизованій діяльності, яку зараз здійснює великий громадський апарат, без необхідності цього апарату. Вони надають користувачам публічних баз даних використовувати їх автоматизовано, забезпечуючи при цьому високий рівень прозорості державних закупівель та прийняття державних рішень. Вони також дозволяють програмувати грошовий потік у державному секторі, додавати подальші умови та права для користувачів соціальних послуг (транспорт, освіта, соціальні послуги) та визначати обставини, за яких ці послуги використовуються автоматизовано.

 

Маріна ЗАПАРАНЧУК

студентка, політолог,

НПУ імені М.П. Драгоманова

267
2020-01-28

Додати коментар