Останні новини

Новина

Підтримати гривнею добровільне об'єднання громад

Саме таку ціль зі слів представника уряду - В'ячеслава Негоди має пропоновані законодавчі зміни до чинного Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад” . Обгрунтування урядової пропозиції відбулось 6 лютого під час чергового засідання Комітету ВРУ з держбудівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування

 

Загалом пропозиція уряду стосувалась фінансової підтримки державою добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, містРеалізувати цю ініціативу пропонується через зміни статті 10 закону про добровільність об'єднання в територіальнугромаду.

 

Зокрема, українським урядом, адже автором законопроекту вважається В.Гройсман, голова КМУ, пропонується вдосконалити механізм фінансової підтримки добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст шляхом надання об’єднаним територіальним громадам коштів у вигляді субвенції на формування відповідної інфраструктури згідно з програмами соціально-економічного та культурного розвитку таких територіальних громад протягом п’яти років, починаючи з року, наступного після їх об’єднання. При цьому передбачено, що під час визначення загального обсягу такої субвенції на 2019 і наступні роки враховується середній обсяг субвенції із розрахунку на одного жителя сільського населеного пункту, який щороку зменшується на 20 відсотків.

 

В пояснювальній записці до законопроекту необхідність його прийняття обґрунтовується тим, що «на даний час відсутня методологія обрахунку обсягів субвенції на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад», що, у свою чергу, «створює ризики нерівномірного забезпечення державою формування і розвитку інфраструктури громад, що об’єдналися в різні роки». 

 

Ключовою ж метою, означено «законодавче врегулювання питання гарантування державою мінімального розміру фінансової допомоги об’єднаним територіальним громадам, створення умов для рівномірного розподілу субвенції між об’єднаними територіальними громадами, які створені в різні роки, що дасть можливість громадам ефективно планувати свій розвиток».

Як зазначив один з доповідачів з обгрунування підтримки урядової ініціативи в першому читанні, голова підкомітету з питань місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою, Микола  Федоруку звязку зі збільшення кількості ОТГ в 2018 році та потенційному зростанні в 2019му на часі є введення оперативних змін щодо підтримки фінансової спроможності ОТГ, які були нещодавно створені і введення умови, яка б обгрунтувала справедливу фінансову підтримку теритріальних громад на зага в країні, що створені після після старту реформи. Окремо парламентар закликав  міністерство фінансів збільшити фонд субвенцій територіальних громад.

 

Необхідність підтримки в першому читанні урядової ініціативи підтримав інший високопосадовець, перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України - В'ячеслав Негода. Урядовець зазначив, що станом на початок 2019 року в Україні вже створено понад 805 громад, т.з.в. ОТГ. В державі на їх першочервгову підтримку спроможності передбачено 2.1. млрд.грн, що в перерахунку озаначає, що на одного жителя громади припадає 495 грн. Водночас, урядовець нагадав, що в 2016 році коли 159 громад і фінансуванні з боку держви в 1 млрд. грн на одного жителя громади припадало 1107 грн.

В Уряді Гройсмана вважають дану ситуацію не справедливою, особливо для тих громад які створені в кінці 2018го на початку 2019 року. Натомість законодавчою ініціативою урядом пропонується в законі чітко вказати рамки фінансової підтримки ОТГ. В КМУ вважють, що п'ять років буде достаттньо, щоб громада могла перейти на прямі бюдетні відносини з урядом без посередництва з боку ОДА та РДА. Таким чином пропозиція заключається в тому, щоб  з 2020 року при збережені державної субвенції на процес добровільного створення ОТГ, "старі" громади (які були створені після 2016 року) доотримали фінансвоу підтримку, але на ряду з тим, щоб нові громади, які згуртувались в ОТГ після 2019 отримали рівні фінансові можливості без дискрімніації. Урядовець навіть навів приклад. Так в разі прийняття в парламенті пропонованих змін, громади, які створились в 2019, до 2025 року могли б отримувати гарантовану підтримку.

 

Категорично не погодився В'ячеслав Негода з думкою  парламентаряОлександра Дехтярчука , головою підкомітету з питань адміністративних послуг, державних символів та нагород. Останній виразив позицію, що прийняттю пропонованою урядом зміни до статті 10 Закону України  "Про добровільне об’єднання територіальних громад” має передувати завершення адміністративно-територіальної реформи. В.Нагода на цю пропозицію виразив скепсис про те, що якщо Україна чулом завершить адмін-треторіальну реформу виникає сумнів про доцільність субвенцій для первинної підтримки розбудови громад.

 

Загалом варто зазначити, що на цілком на перший погляд сприятливу для розгляду пропозиції уряду  ситуацію, зміни, за які агітували парламентар Федорук та урядовець Негода не були а ні схвально підтримані, а ні відхилені. Так, за схвалення проголосували 6 депутатів, проти 3 члена комітету. Пропозиції повернути ініціатором законопроекту на доопрацювання отримало 3 за, 3 проти, решта утримались. Таким чином, згідно схвалених процедур прийняття рішень голоа Комітету держбудівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування - Сергій Власенко прийняв рішення, внести законодавчу пропозицію щодо внесення змін до статті 10 Закону України “ Про добровільне об’єднання територіальних громад”  щодо фінансової підтримки державою добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст без висновку комітету з подальшим доопрацюванням в робочому порядку членами комітету.

Залишається чекати чи виставить політичної волі парламентарів аби цю законодавчу ініціативу внести в порядок денний парламенту на лютневу сесію, але з оглчду, що ініціатором є КМУ, то цілком вірогідно, що може статись "чудо". Тим не менш  не дивлячись, що урядом окреслені позитивні зміни для нових ОТГ варто для широкого загалу виділити висновок Головного науково-експертного управління (від 04.02.2019), який м'яко кажучи має свої серйозні зауваження до законопроекту.

 

Так, в головному управлінні зауважують, що по-перше, супровідні документи до проекту не містять жодних обґрунтувань щодо гарантування новим порядком достатності обсягу та періоду державної фінансової підтримки для досягнення встановлених цілей інфраструктурного розвитку об’єднаних територіальних громад (далі – ОТГ), в тому числі в розрізі ОТГ, різних за бюджетоутворюючим потенціалом. Відповідно ж до вимог ч. 3 ст. 91 Регламенту Верховної Ради України та ч. 1 ст. 27 Бюджетного кодексу України до проекту слід додати належне фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки).

 

По-друге, з огляду на значну диференціацію територій України за рівнем соціально-економічного розвитку (включаючи, серед іншого, належність до депресивних територій), що, відповідним чином, визначає їх бюджетоутворюючий потенціал, вбачається доцільним розглянути можливість запровадження гнучкого механізму надання відповідних субвенцій, який передбачав би, для початку, належний стартовий обсяг підтримки, насамперед, в частині критерію його прив’язки – сільського населення, адже такий передбачається щороку знижувати на 20%. При цьому пропонований порядок, судячи з його змісту, не гарантує, що таке щорічне зменшення відбуватиметься, виходячи зі стартового (тобто визначеного на перший рік) обсягу підтримки. Це вносить елемент непрогнозованості в бюджетному плануванні впродовж терміну надання державної підтримки. Крім того, новий механізм, на наш погляд, мав би передбачати диференціацію значень розрахункового стартового обсягу та строків відповідної державної підтримки та, відповідно, параметрів її щорічного зменшення в залежності від бюджетоутворюючого потенціалу ОТГ.

 

По-третє, сумнівним є зазначення в основному тексті Закону рік запровадження нового порядку державної фінансової підтримки ОТГ, а саме – 2019. Враховуючи зміст пропонованих приписів, певний термін поточного бюджетного року, а також ймовірний термін прийняття законопроекту як закону, очевидно, що така підтримка ОТГ за новим порядком надаватиметься в наступному бюджетному році.

 

Тож чи дослухається ВРУ та КМУ до експертних пропозицій, побачимо згодом на майбітніх парламентських сесіях ВРУ 8го скликання.

292
2019-02-06

Додати коментар