Останні новини

Новина

Міжнародні наслідки децентралізації України

Реформа місцевого самоврядування, яку розпочав Київ у 2014 році, при успіху матиме транскордонні наслідки, завдяки чому українська держава стане більш стійкою, сумісною з ЄС , і навіть можливо буде моделлю для інших республік пострадянського простору.

 

Нині триває реформа децентралізації в Україні, що призводить до сприятливих наслідків для повсякденного життя громадян. Державне управління стає більш раціональним, гнучким, видимим та інтерактивним.


Зміцнюються відносини держави і суспільства, зростає демократична відповідальність. Зі збільшенням прозорості розподілу ресурсів можливості для здійснення корупційних практик поступово зменшуються. Міста, селища можуть легше співпрацювати між собою, але наявна конкуренція між ними. Вони конкурують за прямі інвестиції, туристичні відвідування, фінансування проектів, кваліфікований персонал та державні ресурси.

 

Талановита молодь в провінційних регіонах може нині краще самореалізуватися вдома. Патріотична енергія перенаправляється з міфологізації на вирішення та покращення реальних проблем.


В Україні ці та подібні позитивні ефекти децентралізації в цілому набувають додаткової ваги з огляду на значення країни, як однієї з територіально найбільших країн Європи, цивілізаційних прикордонних держав, вирішальних пострадянських республік та геополітичних держав. Доля української трансформації глибоко вплине на загальноєвропейську безпеку та стабільність, посткомуністичний соціально-економічний розвиток, а також на лібералізацію та демократизацію Східної Європи.


По-перше, децентралізація робить Україну як державу та націю більш стійкими. Поряд з іншими реформами вона зменшує та пригнічує пострадянські «патології» державного управління та місцевого розвитку. Цей ефект, у свою чергу, має не лише муніципальний, регіональний чи національний характер, але й - зважаючи на геополітичну роль України - має міжнародне значення.


По-друге, крім того, щоб зробити державу більш міцною, загалом багато українських політиків також сприймають децентралізацію як своєрідну «протиотруту», зокрема, проти гібридної війни Росії. Глибше залучення пересічних українців до урядових справ шляхом децентралізації підтримує національну згуртованість населення України та громадянський дух її громадянства.


Третім геополітичним аспектом децентралізації України є те, що вона підтримує постійну інтеграцію України до політичного та правового простору ЄС у зв'язку з програмою «Східне партнерство», розпочатою у 2009 році, та Угодою про асоціацію, підписаною у 2014 році.


Наведений вище перелік не означає, що реформа місцевого самоврядування є панацеєю для України та інших пострадянських держав. В цілому, децентралізація в Україні - як і в усьому світі - посилює, а не послаблює демократичну відповідальність та сприяє економічному розвитку.


Нововповноважені органи самоврядування більше піддаються громадському контролю та відповідальності своїх місцевих громад, ніж адміністративні органи України, успадковані від радянської системи. Коли амбітні підприємці стикаються з місцевою, а не регіональною чи національною політичною структурою, їх працьовитість швидше перетвориться на політичну та розвивальну, а не неформальну діяльність.


Таким чином, децентралізація робить українську державу більш стабільною, функціональною та ефективною. Підвищена стійкість України та більший динамізм підтримують її загальну модернізацію.

209
2019-11-13

Додати коментар