Останні новини

Блог

Значення та основні проблеми розвитку децентралізації як спосіб забезпечення стабільності демократії в Україні

 

Питанню децентралізації в Україні останні роки приділяється підвищена увага. Ідею децентралізації влади, реалізовано в тому чи іншому варіанті у переважній більшості розвинутих держав світу.

 

Децентралізація полягає у тому, що білішість завдань і функції передається з рівня центральних органів на рівень нижчий і стає власним завданням та повноваженням органів нижчого рівня.  Адже, місцеві проблеми повинні вирішуватись тільки на місцевому рівні, і лише в цьому випадку вирішення цих проблем буде ефективним.

 

Держава ніколи не зверне увагу на проблемм кожного села чи міста, кожної вулиці чи двору. Тому потреба в децентралізації виникла під впливом як зовнішніх, так і внутрішніх факторів.

 

Реформа триває з 2014 року і вже має деякі результати. У 2018 році найбільш вдалою з усіх реформ, була саме реформа децентралізації, про що свідчить динаміка створення нових ОТГ та збільшення місцевих бюджетів. В ході децентралізації станом на 2018 рік було утворено 616 об’єднаних громад, до складу яких увійшли близько 3 тисяч сільських, селищних, міських рад. Найактивнішими регіонами є Житомирщина, Тернопіль Хмельниччина і Дніпро.

 

Так, під час презентації моніторингу процесу децентралізації Віце-прем'єр-міністр України - Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко зауважив, що: «Як показує моніторинг, беззаперечним успіхом реформи стало суттєве зростання місцевих бюджетів: з 68,6 млрд грн у 2014 році до прогнозованих 170,7 млрд грн у 2018. Реформа дає нові фінансові можливості для розвитку українських міст і сіл, для посилення спроможності громад, а отже і для поліпшення рівня послуг мешканцям».

 

Згідно з Концепцією реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади Україна, починаючи з 2014 року, визначила основні етапи до повної децентралізації влади, а саме: залучення населення до ухвалення управлінських рішень, удосконалення механізму координації діяльності місцевих органів виконавчої влади, розмежування повноваження між органами місцевого самоврядування різних рівнів, та між органами місцевого самоврядування та виконавчої влади. Задля цього було прийнято закони про місцеве самоврядування, об’єднання громад також законодавчі акти, що нині регулюють питання перерозподілу повноважень у різних сферах.

 

Але незважаючи на деякі позитивні результати, до яких належить те, що органи влади та органи місцевого самоврядування нині намагаються займатися властивими для них справами, а громади отримують повноваження та необхідні ресурси, в Україні існує велика кількість громад, які неспроможні самостійно вирішувати соціальні проблеми, а держава, надаючи їм постійно дотації, стримує розвиток інших громад. Основною проблемою, яка перешкоджає цілісній децентралізації є неузгодженість та відставання сферових міністерств від поточних темпів децентралізації, що діють в Україні та їх реагування на виклики, які постають перед новоствореними громадами.

 

Нечітко прописана процедура реєстрації новоутворених громад та відсутність стандартів, механізмів реалізації реформ - це все те, що робить децентраізацію в Україні майже неможливою.

 

Для того щоб нові можливості були максимально ефективно реалізовані, потрібно забезпечети ресурсною базою місцеві бюджети для ухвалення організаційних та соціально-економічних рішень та здійснювати постійний моніторинг впровадження реформ децентралізації, аналізувати проблеми, що виникають, та ухвалювати рішення для швидкого їх розв'язання. На думку європейських партнерів, дотримання цих основних вимог стане стимулом для іноземних «донорів» надалі підтримувати процес децентралізації в Україні, надавати необхідні кошти та ділитись досвідом.

1168
2019-02-22

Маріна Запаранчук

студентка, політолог, НПУ імені М.П.Драгоманова