Останні новини

Новина

ЯК ВИПРАВИТИ ПОМИЛКИ В СВІДОЦТВАХ ПРО НАРОДЖЕННЯ?

Жоден з молодих батьків не застрахований від помилок зі сторони державних інституцій при виготовленні документів. Газета «Слово Громади» вирішила приділити даному питанню більше уваги в цілях правової просвіти.

 

Проблематика

 

     Видача коректних і точних свідоцтв, у тому числі про народження, як і контроль за недопущенням у них помилок (неправильні або неповні відомості і навіть орфографічні) є обов’язком відділу державної реєстрації актів цивільного стану (РАЦС).

 

Правова основа

 

      Порядок внесення змін до актових записів цивільного стану врегульовано Правилами внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 12.01.2011 № 96/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.01.2011 № 55/18793.

 

Порядок дій по виправленню помилок у свідоцтвах

 

      Варто подати до РАЦСу за місцем проживання заяву про внесення змін до актового запису цивільного стану про народження. Долучити документи, необхідні для її розгляду і вирішення питання по суті, зокрема паспорт, свідоцтво про народження, в якому вказані неправильні, неповні відомості або відомості, які підлягають зміні, та інші документи (повні витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, копії відповідних актових записів цивільного стану).

 

Хто може подавати заяву?

 

     Один з батьків, опікун, піклувальник дитини; опікун недієздатної особи, спадкоємці померлого, представники органу опіки та піклування при здійсненні повноважень з опіки та піклування стосовно особи, яка має право на подачу такої заяви.

 

Очікування результату

 

   За результатами перевірки зібраних документів відділ державної реєстрації актів цивільного стану складає обґрунтований висновок про внесення змін або про відмову в цьому, в якому чітко зазначаються причини відмови та можливість її оскарження в судовому порядку.

 

    Підставою для внесення змін до актових записів також може бути рішення суду, в якому зазначено, які саме зміни необхідно внести до актового запису про народження.

 

    Виправлені помилки в актовому записі вносяться відділом державної реєстрації актів цивільного стану за місцем зберігання відповідного актового запису про народження, після чого повторно видається або надсилається свідоцтво про народження.

1795
2018-02-19

Додати коментар