Останні новини

Новина

Збільшення шкідливих викидів як наслідок глобального зростання промислового виробництва.

Останнім часом йде багато розмов щодо темпів економічного зростання, зокрема промислового виробництва, яке має вплив на рівень розвитку України. Але зростання обсягів промислового виробництва має свій зворотній бік. Кожне промислове виробництво супроводжується викидами забруднюючих речовин, які дедалі зростають та несуть у собі загрозу незворотних природних змін, зокрема глобальне потепління, забруднення водних ресурсів, повітря тощо.

 

Світова спільнота усіляко намагається зменшити шкідливі викиди для запобігання природної катастрофи у майбутньому. Особливих успіхів у цьому досягнули провідні країни, застосовуючи найсучасніші системи фільтрації і моніторингу шкідливих викидів, а також ефективну систему виявлення та покарання порушників існуючих норм шкідливих викидів.

 

Україна поки не належить до цих країн, що обумовлює недостатній рівень ефективності у боротьбі з порушниками екологічної безпеки країни. На міжнародному рівні Україна безперечно підтримує світове прагнення до зменшення забруднюючих викидів, але це потребує як змін у чинному законодавстві, так і значних фінансових коштів. І якщо законодавство поступово адаптується до європейського, то з коштами на системи фільтрації набагато складніше. В умовах складного фінансового становища технічне переоснащення відбувається дуже повільно. Обсяги забруднюючих речовин та викидів діоксиду вуглецю протягом 2015 – 2017 років виглядають наступним чином:

Зниження обсягів шкідливих викидів не є наслідком покращення роботи по забезпеченню екологічно безпечного виробництва. Це обумовлене зниженням рівня промислового виробництва внаслідок несприятливих умов на світових ринках відповідної продукції. Іншими словами іноземні виробники пропонують більш привабливі ціни чи інші умови, тим самим забезпечуючи існуючий попит на товари чи послуги. Відповідно рівень шкідливих викидів пропорційно зменшується з рівнем експорту промислової продукції при зростанні обсягів сільгосппродукції.

 

Значний відсоток промислового виробництва належить приватним підприємцям або їх об’єднанням. Вони також не поспішають забезпечувати екологічну безпечність свої виробництв. Існуючі штрафи за порушення рівня шкідливих викидів настільки мінімальні, що значно вигідніша їх сплата, ніж проведення модернізації виробництв.

 

Забезпечення зменшення рівня шкідливих викидів є глобальною проблемою, що може призвести до катастрофічних наслідків. Тому зобов’язання кожної цивілізованої держави докласти усіх зусиль для забезпечення цього процесу у межах своїх можливостей.

 

 Суттєвий вплив має перехід України від радянської системи оцінювання екологічних норм і стандартів у повну відповідність до європейської системи оцінювання. Цей процес також йде повільно.

 

Фото: http://artico.md/activitati-dedicate-comemorarii-a-30-ani-de-la-accidentul-nuclear-de-la-cernobil/ 

1621
2018-11-27

Додати коментар